Nyheter

  • 2013-09-27
  • 2013-09-27

 

 

 

 

 

Algae Be Gone!

 

Algae Be Gone! - er et ferskvandsprojekt med fokus på genoprettelse af den gode biologiske balance i to søer - Sjælsø i Danmark og Ringsjön i Sverige.

 

Parterne i projektet har en fælles interesse i at håndtere de udfordringer der er med forurenede søer på grund af for meget næringsstof.

Søer med for meget næringsstof, kendetegnes ved at der i perioder er en kraftig og nogle gange giftig algeopblomstring. Et andet kendetegn er at søens fiskearter er domineret af såkaldte skidtfisk.

 

Ved at arbejde strategisk med biomanipulation, altså opfiskning af skidtfisk og samtidig mindske søens belastning af fosfor, opnår man en ren og klar sø i balance.

Projektet slutter i december 2013, hvor der udarbejdes en samlet guide/projektbeskrivelse. Guiden vil beskrive effektive og videnskabelige undersøgelses metoder, der kan bruges til at opnå en bedre ferskvands balance i søerne.

 

Projektet er et så kaldt grænseregionalt EU Interreg IVA program. Projektet involverer interessenter, lodsejere og offentligheden på begge sider af Øresund.

 

 

 

 

 

    

Se mere om vores arbejde på YouTube!